Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords @ tabsnation

0
619

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

Here are the guitar chords of the song Mat Kar Maya Ko Ahankar by – Neeraj Arya

Song : Mat Kar Maya Ko Ahankar
Chords : (D) (Bm) (F#dim) (G)
Key : D Major

(Intro)

(D) Mat Kar Maya Ko (Bm) Ahankar (F#dim) Mat Kar Kaya Ko Ab(D)himaan
Kaya Gaar (G) Se Kan(D)chi Ka(G)ya Gaar Se (D) Kanchi
Kaya Gaar (F#dim) Se Kanchi Jai(Am)se Oss Raaa (D) Motii
Jhon(D)ka Pavan Ka (Bm) Lag Jaaye Jhapka (F#dim) Pavan Ka Lag Jaa(D)yeinn
Kaa(G)ya Dhool Ho Jaa(D)sii

(Verse 1)

Es(D)a Sakha(Bm)t Tha Maharaj (F#dim) Jinka Mulko Mai (D) Rajj
Jin Ghar Jhool(G)ta Haat(D)hi Jin Ghar Jh(G)oolta H(D)aathii
Ka(F#dim)ya Gaar Se Kanchi (Am) Jaise Os (D) Ra Motii
Jho(D)nka Pavan (Bm) Ka Lag Jaaye Jhapka (F#dim) Pavan Ka Lag Jaa(D)yeinn
(G) Kaaya Dhool Ho (D) Jaatii

(Verse 2)

(D) Bharya sindhda mein (Bm) tel ja(F#dim)han rachiya hai (D) sabhii khell
(G) Jal rahi diya (D) ki baathi Jal rahi (G) diya ki baa(D)thii
Jal (F#dim) rahi diya ki baathi Jaise Os (Am) Ra Moti (D)
(D) Bolya Bhavani h(Bm)o nath guruji ne (F#dim) sar pe dhariyo ha(D)athh
ji(G)npe mukthi ho (D) ja si
See also  I Am in Love Guitar Chords | Easy Guitar Chords