Guitar Chords

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

(Intro) (D) Mat Kar Maya Ko  (Bm) Ahankar  (F#dim) Mat Kar Kaya Ko Ab (D)himaan Kaya Gaar  (G) Se Kan (D)chi Ka (G)ya Gaar Se  (D) Kanchi Kaya Gaar  (F#dim) Se Kanchi Jai

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

(Verse 1) Es (D)a Sakha (Bm)t Tha Maharaj  (F#dim) Jinka Mulko Mai  (D) Rajj Jin Ghar Jhool (G)ta Haat (D)hi Jin Ghar Jh (G)oolta H (D)aathii Ka

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

(F#dim)ya Gaar Se Kanchi (Am) Jaise Os  (D) Ra Motii Jho (D)nka Pavan  (Bm) Ka Lag Jaaye Jhapka (F#dim) Pavan Ka Lag Jaa (D)yeinn (G) Kaaya Dhool Ho  (D) Jaatii

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

(Verse 2) (D) Bharya sindhda mein (Bm) tel ja (F#dim)han rachiya hai  (D) sabhii khell (G) Jal rahi diya  (D) ki baathi Jal rahi  (G) diya ki baa (D)thii Jal

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

(F#dim) rahi diya ki baathi Jaise Os  (Am) Ra Moti (D) (D) Bolya Bhavani h (Bm)o nath guruji ne  (F#dim) sar pe dhariyo ha (D)athh ji (G)npe mukthi ho  (D) ja si

Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords

Song : Mat Kar Maya Ko Ahankar Chords : (D) (Bm) (F#dim) (G) Key : D Major