Guitar Chords

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

Intro Part To (Fmaj7) you (E7) Yes, my love to (Em7) you (Am7) Yes, my love to (Dm7) you, (G7) you To (C) you

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

Verse (Gm7) Watashi wa watashi, anata wa anata (Fmaj7) to (Gm7) Yuube itteta sonna ki mo suru (Fmaj7) wa (Gm7) Gurei (A7) no jaketto (Dm7) ni Mio (Bbmaj7) boe ga (F/A) aru kou(Gm7)hii no (C7sus4) shimi

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

(Gm7) Aika(A7)warazu na (Dm7) no ne Shou (Bbmaj7) uindou (F/A) ni futa(Gm7)ri utsureba Chorus Stay with (Bbmaj7) me Mayonaka no doa o tata(Am7)ki (A7) Kaeranaide to na(Dm)ita (Ooh) Ano 

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

(Gm7) kisetsu ga ima (C7sus4) me no mae Stay with (Bbmaj7) me Kuchiguse wo ii naga(Am7)ra (A7) Futari no toki wo (Dm) daite (Ooh) Mada (Gm7) wasurezu Dai(G7sus4)ji ni shite (C) ita

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

Verse 2 (Dm7) Koi to ai to wa chigau monoda (Cmaj7) yo to (Dm7) Yuube iwareta sonna ki mo suru (Cmaj7) wa (Dm7) Nidome (E7) no fuyu ga (Am7) kite Hana(Fmaj7)rete it(C)ta ana(Fmaj7)ta no kok(Dm7)oro (Ooh) Furi 

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

(E7) kaere bait(Am7)sumo Soko(Fmaj7) ni anata (C) wo kan(Dm7)jite ita (G7) no (Ooh) Chorus Stay with (Fmaj7) me Mayonaka no doa o tata(Em7)ki Ko(E7)koro ni ana ga (Am7) aita (Ooh) Ano (Dm7) kisetsu ga ima 

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

(G7sus4) me no mae Stay with (Fmaj7) me Sabishisa magirawashi(Em7)te(E7) Oita rekodo no (Am7) hari (Ooh) Ona(Dm7)ji merodi kuri(Gsus4)kaeshite ita Eb, Gm7, Fm7, Eb Ab, Gm7, Fm7, G7, G7sus4

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

Chorus Stay with (Fmaj7) me Mayonaka no doa o tata(Em7)ki Ka(E7)eranaide to na(Am7)ita (Ooh) Ano (Dm7) kisetsu ga ima (G7sus4) me no mae Stay with (Fmaj7) me Kuchiguse wo ii nag

Stay With Me Guitar Chords Miki Matsubara

(Em7)ara Fu(E7)tari no toki wo (Am7) daite (Ooh) Mada (Dm7) wasurezu atat(G7sus4)ameteta