Guitar Chords

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(C)Shayad kabhii naa keh sakoon mein (G)tumkoo (Am)Kahey binaa (D)samajh lo tumm (Em)shayadd (C)Shayad merey khayaal me tum (G)ek dinn (Am)Milo mujey (D)kaheei pe gum (G)shayadd

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(Em)Jo tumm na (G)ho (D)rahengey hum nahin (EmJo tumm na (G)ho (D)rahengey hum nahin Naa (Bm)chahiye kuch tumse (C)zyadaa Tumse (G)kamm nahin

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(Em)Jo tum na ho (G)oooo toh (D)hum bhi hum nahin (Em)Jo tum na (G)ho …ooo toh (D)hum bhi hum nahin Na (Bm)chahiye kuchh tumse (C)zyadaa (G)Tumse kam nahin

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(G)Aakhon ko kha(C)ab denaa (G)Khud hi sawa(C)al karkey (G)Khud hi (C)jawaab dena teri taraf sey (G)Bin kaam, (C)kaam karnaa (G)Jaana kaheen ho chahhey Har bar hi guzarnaa teri taraf sey

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(Em)Yeh (G)koshishey to hongi (G)kamm nahin (Em)Yeh (G)koshishey to hongi (G)kamm nahin Naa (Bm)chahhiye kuchh tumsey (C)zyadaa Tumsee (G)kam nahin

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

(Em)Jo tum na ho (G)oooo toh (D)hum bhi hum nahin (Em)Jo tum na (G)ho …ooo toh (D)hum bhi hum nahin

SHAYAD UKULELE CHORDS by Arijit Singh

Na (Bm)chahiye kuchh tumse (C)zyadaa (G)Tumse kam nahin (Em)Jo (D)tumm na (G)hoo – x3